Forside

Om oss

Avlsstasjon

Linker

Kontakt

 

Hva tilbyr vi hoppene?
Hos oss får deres hoppe et garantert bra stell. Vi følger med dem hele tiden og gjør justeringer der vi ser det er nødvendig for at hoppe og evt. føll skal ha det bra mens de er hos oss. Vi kan ikke garantere at ulykker/uhell ikke skjer, men dette har vært svært sjelden hos oss (i løpet av de tre siste årene har vi kun hatt 3 episoder med uhell på til sammen over 200 hopper på besøk på Huseby Gård).

Veterinærer
Vi har et godt samarbeid med dyktige veterinærer fra Fet og Sørum veterinærkontor. Våre veterinærer har valgt å ha en fast pris på veterinærtjenestene i forbindelse med brunstkontroll/semin denne avgiften faller naturligvis bort ved transportsæd, noe de alle fleste av våre hoppeeiere er godt fornøyd med. I denne prisen, kr. 3500,- inkl. mva, dekkes:
   • alle brunstkontroller som de synes er nødvendig for brunstsesongen
   • ale innlegg (insemineringer) på hoppa i løpet av brunstsesongen
   • utstyr til en bakteriologisk undersøkelse, dersom de mener det er behov
   • børskylling/børbehandling i forbindelse med to brunster, dersom det er nødvendig
   • drektighetsundersøkelse ved 3 ukers drektighet
   • utstyr/medisiner i forbindelse med disse undersøkelsene/behandlinger
   • inntil fire forsøk på å få hoppa i brunst medikamentelt ved bruk av prostaglandiner

(Pakken dekker ikke seminavgift)


Priser for oppstalling av hopper i 2013
Hoppe uten føll kr. 100,-/døgn + mva
Hoppe med føll kr. 120,-/døgn + mva

Våre hingster 2013 (klikk på navnet for mer informasjon om den enkelte hingst)
Mr. Commissioner - pris: 2.000,- +MVA ved bestilling
+ 12.000,- +MVA ved 8 dager levende føll 
Magnetic Power
 - pris: 2.000,- +MVA ved bestilling + 12.000,- +MVA ved 8 dager levende føll
Jetstile - pris
: 2.000,- +MVA ved bestilling + 9.000,- +MVA ved 8 dager levende føll

Kontakt oss

Atle:   413 18 065
Frida: 924 80 298

Avlsstasjon