Forside

Om oss

Avlsstasjon

Linker

Kontakt

 


 

 


Venche Hoel
– gift med Atle. Har også holdt på med hest fra barnsben av. Utdannet helsesekretær, og EEG tekniker og jobber for fult på Nevrologisk poliklinikk på Ahus. Tar seg ellers av det administrative på gården.

Frida Marie Hoel – Går andre året på sykepleien. Hun er en viktig medhjelper i stallen. Hun er flink og kan mye om hest sin unge alder til tross. Er det snakk om å reise på travkjøring, er Frida alltid på plass. Liker både å kjøre og ri. Trener sin egen hest fast ved siden av skolen.


Anders Gustav Hoel
– Er lærling i bilmekanikerfaget hos Bertel o sten i Lillestrøm. Har vel ikke den store hesteinteressen, men ber du han om å kjøre traktor eller annet motorisert kjøretøy, er han helt klar. Han er familiens tekniske medhjelper, men tar også i et tak i stallen hvis han må. Er rolig og flink med hestene.  

Mari Thorine Hoel – Går i 9.klasse på Bingsfoss ungdomsskole. Hun er glad i å hjelpe Atle i stallen.

Marius Lundstein – Atles nevø fra Etnedal i Valdres. Marius bor hos sin mormor i Blaker og jobber for Atle nå, i tilegg til å ta opp noen fag ved Bjørknes privatskole i Oslo. Han har sin egen hest her (Svinter). 

STALL A. G. HOEL

Atle Gustav Hoel overtok gården i 2001 etter sin far Martin Hoel. Han har fortsatt der Martin slapp, men har utvidet en del. Atle er utdannet travtrener fra Norsk Hestesenter på Starum fra 2000. Han har arbeidet med hest hele livet og vært aktivt med på trening og avl fra han var liten. I tillegg til trening/temming av hest er han hovedansvarlig for avlsdelen og har det overordente ansvaret for gården og bedriften. Atle er altoppslukende interessert i sitt fag og bruker det meste av sin tid på hest.

Atle Gustav Hoel                   Stallen                   Martin Hoel

Om oss